Mikulášská

2.12.2006

Mikuláš s čertem zavítali i mezi skauty. V sobotu odpoledne jsme pořádali tradiční mikulášskou v mateřské školce v Malém Břevnově. Námětem na soutěže se tentokrát staly staré české báje a pověsti.

V jedné hře se skládal dohromady návod, kde naleznout ztracené kolečko od pražského orloje, které ukryl sám mistr Hanuš.
Jedna z Krokových dcer, Kazi, se vyznala velmi dobře v rostlinách. Cílem další hry tedy bylo, poznat co nejvíce rostlin, které Maruška kreslila na tabuli.
Také jsme zkoušeli kreslit poslepu dvouocasého lva, kterého máme ve státním znaku.

Druhá Krokova dcera, Teta, se moc bála bohů, a proto jsme vyrobili papírového kozla, aby ho mohla po skončení mikulášské obětovat. Abyste si nemysleli, že jsme zapomněli na Libuši… O té jsme také hráli hru, věštili jsme, co si budou ostatní myslet.
A tady je pověst o Golemovi. Golem musel být i trochu mrštný, když chtěl sloužit svému pánovi. Cílem bylo proběhnout překážkovou dráhu a pak spočítat, který Golem měl nejvíce vrstev jílu.
Po tom, co jsme si zazpívali pár koled, přišel Mikuláš. Rozdal dárečky a slíbil, že příští rok přijde zase. Tak se budeme moc těšit!