V současné době je kapacita oddílu naplněna.


Schůzky světlušek a skautek

Schůzky světlušek a skautek se konají každé úterý od 16.45 do 18.00 hodin v klubovně v Opukové ulici 357/9, Praha 6.

Světlušky jsou dívky od 1. třídy do 11 let. Skautky jsou dívky od 11 let do 15 let.

Program je zaměřený na přírodu – učíme se poznávat rostliny a živočichy, povídáme si o ekologii. Snažíme se, aby se děti formou hry dozvěděly zajímavosti z historie jak planety Země, tak jejích obyvatel. Cvičíme paměť, postřeh, hry nutí děti kreativně a pohotově myslet. Pomocí skautských zákonů ale i svým příkladem vedeme světlušky a skautky ke slušnému chování k sobě navzájem, k ostatním. Snažíme se v nich rozvíjet výtvarné schopnosti, zpíváme, podporujeme jejich veselou mysl, vychováváme je ve skautském duchu.