Závod světlušek

7.5.2016

Na závod světlušek, který se koná na jaře jednou za dva roky, jsme se aktivně připravovaly na našich schůzkách už od nového roku. Povídaly jsme si o zdravovědě, učily se dopravní značky, ukazovaly jsme si květiny a zvířata, dávaly jsme všanc svůj život při řezání pilou a zatloukání hřebíků, vysvětlovaly jsme si, jak se zavolá záchranka, co a jak semusí říct a dělat, dokonce jsme se naučily pověsit státní vlajku nejen na stožár, to je známá věc, ale i z okna, tak, aby to bylo správně. Už nás nezaskočilo jméno Svojsík, Zeman, Karel IV.; do státní hymny jsme, povětšinou, správně doplnily chybějící slova, dokonce jsme si mazaly obložený chleba, učily se dělat větrníčky ze salámů, říkaly si o hygieně, ba i balíček jsme zabalily, v mapě se zorientovaly… Zkrátka všechno jsme se to naučily, a tak nás trochu zamrzelo, když jsme na závodu světlušek ve Hvězdě, v okresním kole, kde jsme se sešly s ostatními oddíly z Prahy 6, skončily mezi dívčími šestkami jako osmé.

ALE: Jednak jsme se opravdu naučily spoustu užitečných věcí, a to nejen v rámci přípravy, tak v průběhu samotného závodu. Den byl krásně slunečný a závod byl dobře připravený, takže jsme si jako oddíl skvěle užily den. Příště to určitě zkusíme znovu a třeba se nám podaří nějaké lepší umístění. Vždyť šestka vyslaná naším rojem na závod světlušek v roce (teď si prostě nemohu vzpomenout, 1994 nebo 1995?? doplním!!!) postoupila všemi koly až do toho celostátního, kde obsadila to nejvyšší, první místo. Ale o to by ani tolik nešlo. Spíš je pěkné, že se její členové dodnes vídají a přátelí, a to nejen v rámci aktivního skautského života, ale i toho soukromého.