Jarní víkendovka na Stříbrném rybníce

15. – 17.4.2016

Tato víkendová výprava byla zase trochu jiná, než ty ostatní, které jsme dosud podnikly. V kempu jsme totiž ještě nikdy nebydlely. Obsadily jsme 3 chaty. V jedné se pouze bydlelo, v druhé se bydlelo a byla v ní také taková malá společenská místnost, ve třetí se bydlelo a vařilo. Počasí nám přálo, a tak jsme jedly venku, to bylo jako na táboře. Kemp byl úplně obsazený, ačkoliv byl opravu velký. Konal se zde totiž sraz radioamatérů, kteří hned po příjezdu postavili velikou anténu, kterou chytali až Japonsko. A také se zde konal sraz chovatelů psů. Pejsků tady bylo tedy plno, ale všichni byli na povel vychovaní. I když byl kemp plný, všichni si hleděli vysílaček nebo pejsků, a my přírody. A tak tu byl pěkný klid.

Po příjezdu jsme šly na večerní procházku ke Stříbrnému rybníku. Sluníčko už zapadalo a hladina rybníka se leskla jako zrcadlo. V prohlubujícím se šeru jsme si v lese zahrály super plíženou. Po vycházce jsme si ještě s kytarou zazpívaly několik písniček. A pak už se šlo spát.

V sobotu jsme měly na plánu celodenní výlet. Autobusem jsme se musely vrátit do Hradce Králového, a vlakem jsme pak popojely ještě pár zastávek. Cesta vedla podél řeky Orlice, krásným chráněným územím. Viděly jsme spoustu typických jarních hajních kytek: sasanky, dymnivky, orseje, v potoce rostly blatouchy, viděly jsme i málo známý parazitický všivec. Zvířat jsme moc nepotkaly, ale zato jsme slyšely místy úplně ohlušující zpěv ptáků. Kromě dvou zastávek na mazání chlebů ke svačině jsme udělaly ještě několik dalších pauz na různé hry: od určování stromů, přes procvičení abecedy, potrápení paměti až ke sportovním výkonům. Večer byl spíš relaxační. Nejprve jsme vyráběly a pak jsme hrály různé, tradiční i méně známé deskové hry.

V neděli jsme se po snídani sbalily a vyrazily jsme, zatím bez batohů, do lesa. Měly jsme cíl, ale v lese bylo tak krásně, že jsme raději po chvíli zastavily a ten krátký čas, který jsme do oběda měly, jsme strávily hrami v lese a na vyhřáté pasece. Po výborném obědě jsme si ještě zahrály několik her, nakonec jsme i vyzkoušely místní obří trampolínu, a pak už jsme musely vyrazit na vlak domů.