Mikulášská schůzka

6.12.2016

Rok se s rokem sešel a už zase jsme v naší klubovně přivítaly Mikuláše, čerty a anděly. Zazpívaly jsem jim nové koledy, které jsme se naučily, a dostaly jsme za to od nich malý dárek. Děkujeme skautkám za přípravu!