Vánoční schůzka

15.12.2015

Poslední schůzka v roce se konala, jako již tradičně, ve skautských krojích. Na konci roku si vždycky najdeme trochu času zhodnotit uplynulý rok a zamyslet se nad tím, co by bylo dobré v příštím roce zlepšit. Každá z nás si tedy v duchu zvážila, kde má své slabé stránky, a sepala své předsevzetí na další rok. Uvidíme, jestli se nám podaří na sobě trochu zapracovat. Nezůstalo ale jen u přán pro sebe