Letní tábor na Pampeliškové louce

19.7. – 1.8. 2015


1. Před mnoha věky nastal den,

Kdy Češi přišli v krásnou zem.

Z hory Říp shlédli do kraje

A ten za srdce chytl je.


2. Praotec Čech děl: „Zde to jest“

A hned měl vizi krásných měst,

Vesnic, hor, polí, luk i řek

A tak svým lidem rychle řek‘:


3. „Nechoďme dál, zůstaňme zde,

A nikdo zkrátka nepřijde.

My zabydlíme tuto zem

A ta nám bude domovem.“


4. A tak se stalo jak si přál,

Zůstali tam, už nešli dál.

A tak jsme tady dnes i my,

Češi, co žijí dějiny.


Tak touto písničkou vždy praotec Čech svolával svůj lid, aby s ním pokračoval v osidlování naší krásné české vlasti. Na svém putování potkávali významné bájné i skutečné historické postavy – kněžnu Libuši, rabiho Löwa, Přemysla Oráče, Horymíra a Šemíka, Cyrila a Metoděje nebo Brunclíka. Za mince získané při setkání s nimi, si mohli na tržišti pořídit různé záležitosti – od sídelních hradů a zámků, přes pole, vinici ci včelí úl, po doly, lesy, ale i kostely, kláštery, archeologická naleziště a podobně. Podle toho, kolik pak ještě navíc který rod osídlil měst, a kolik jakého majetku v daném kraji vlastnil, se zjistilo, který rod byl nejúspěšnější, a ten pak celé osidlování vyhrál. Ale důležité bylo, že se zapojily všechny rody, protože to bychom pak možná nemohli jezdit na tábor na tak krásné místo, jako je Pampelišková louka u Chlumu, protože by ji třeba osídlil úplně jiný lid, a to by nás moc mrzelo.

Etapovka je samozřejmě tou nejhlavnější, né však jedinou aktivitou, které se na táboře věnujeme. Letos nám přálo počasí, chodili jsme se tedy často koupat. Vedra byla někdy až dost vysoká, ve stanech jsme jednou naměřili až 38°C. Příště zas byla nad ránem zima kolem 7°C. Když už je zmíněné to ráno, není možné nevzpomenout ranní rozcvičky, které jsou vždy tématické, doprovázené hudbou, a i ty největší spáče vytáhnou s úsměvem z postelí.

Na táboře se věnujeme hlavně skautskému programu, který se však prolíná do praktického života. Je-li řeč o historii skautingu, je zasazena do historie naší země, jejíž milníky skauting u nás značně ovlivnily. Bavíme-li se o skautském zákonu, jsou to vlastně zásady slušného chování, kterými by se měl řídit každý člověk. Hvězdičky zase zasahují do mnoha oblastí, jakými jsou znalosti o naší zemi, o přírodě, zdravovědě, sport a podobně. Velká část programu je věnována přírodě, vyrábění, zpívání nebo hrám v lese. Na táboře mají světlušky a skautky i své povinnosti – střídají se v mytí nádobí v kuchyni a drží noční hlídky.

Z tábora jsme letos odjížděly spokojené, program i počasí se vydařilo, prima parta světlušek a skautek, které se znají ze schůzek, byla prostě v pohodě. Vzpomínky na táborový oheň a záři měsíce, vzácného druhého úplňku v měsíci červenci, snad zůstanou v našich myslích, a nebo duších, třeba navždy.

A jde se děkovat: tábor by nebyl bez Petry, Madly nebo Pavly, nebo by možná byl, ale nikomu by se na něm nechtělo být, protože jídlo by bylo hrozné a zásobování by vázlo. Tábor by byl mnohem komplikovanější bez rodiny Čihákových z Chlumu, kteří vytvářejí naši základu v civilizaci – mrazí, chladí, uskladňují, jezdí, nakládají a bezpočet dalších služeb. Díky! Táborová kuchyně by nám letos možná již spadla na hlavu, kdyby se nenašla parta lidí, kteří nám ji pomohli před prázdninami postavit novou. Děkujeme Spol. O.K.Trans Praha, která je sponzorem dopravy vybavení na tábořiště. VOD Zdislavice děkujeme za velmi zajímavou exkurzi do kravína a za vynikající oběd. Panu starostovi z Chlumu děkujeme za poskytnutí dřeva na stavbu kuchyně a za podporu. A děkujeme rodičům, kteří nám pomáhají při stavbě a bourání tábora, protože letos opět odvedli velkou spoustu práce.