Uctění památky obětem 1. světové války

28.7.2014

Letos v červenci tomu bylo 100 let od doby, kdy vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku a rakousko-uherská vláda vyhlásila mobilizaci. První světová válka zasáhla celou Evropu, Asiii Afriku, probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este.

Do války bylo povoláno 123 mužů ze Zličína, ze kterého pochází část členů našeho oddílu. Z povolaných mužů ve válce zemřelo 22. K uctění jejich památky byl v meziválečném období zbudován pomník.

Slavnostního aktu uctění památky padlých občanů v 1. světové válce u pomníku na zličínském hřbitově se zúčastnili i zástupci našeho oddílu.