Mikulášská schůzka

2.12.2014

Letos se v naší klubovně Mikuláš mezi všemi těmi čerty a anděly skoro ztratil. Skautky si pro světlušky moc pěkně připravily Mikulášskou návštěvu. Některé světlušky musely dokonce sebrat trochu odvahy. Dárek od Mikuláše dostaly ale nakonec všechny. Na schůzce jsme si popovídaly o našich loškých předsevzetích a sepsaly nová. Tak ať se nám podaří je v příštím roce splnit!