Výlet do Hornopožárských lesů

26.5.2012

V tak krásném letním dni by byla škoda sedět doma, proto jsme vyrazily na výlet do Hornopožárských lesů. Už cesta vlakem byla moc zajímavá, protože jsme na nádraží v Braníku míjely starý parní vlak plný uhlí a také jsme projely celkem osm tunelů. Ještě než jsme se vydaly do lesů, zahrály jsme si hru, která měla ověřit, jak jsme si všímaly věcí kolem sebe cestou vlakem. Moc dobře jsme nedopadly, proto jsme se rozhodly, že se budeme dívat lépe a na konci výletu zkusíme hru ještě jednou. Zároveň jsme dostaly seznam různých přírodnin, které budeme cestou hledat a sbírat. Pak už jsme se vydaly do kopce k loveckému zámečku, a protože jsme si povídaly a hledaly jsme přírodniny ze seznamu, ani jsme se nenadály a byly jsme tam.

V lese za zámečkem jsme si udělaly přestávku na oběd a posilněné a odpočinuté jsme vyrazily k vyhlídce na Panské skále. Příjemně nás překvapilo, že ač se jednalo o vyhlídku na skále, šlo se k ní z kopce. Výhled do kraje byl úžasný. Dál nás vedla cesta prosluněným lesem a šlo se po ní moc dobře. Stále jsme ještě ani zdaleka neměly všechny přírodniny ze seznamu, proto jsme neustávaly v hledání. Ono totiž nalézt šnečí ulitu, jehnědu, ptačí pírko, pavučinu nebo cokoliv, co začíná za písmenko Z, není tak jednoduché. Poslední úsek cesty jsme procházely údolím potoka, které bylo zasypané obrovskými balvany. Přemýšlely jsme, odkud se tam asi mohly vzít a nakonec jsme se shodly na tom, že je tam museli poházet obři. U lesního rybníčku jsme si daly poslední přestávku a zahrály jsme si tam další hru. Na nádraží jsme dorazily tak akorát, abychom si stihly vyzkoušet pozorovací schopnosti a vyhodnotit hru se sbíráním přírodnin. Nakonec se nám podařilo najít skoro všechno, s výjimkou čtyřlístku, ten neměl nikdo.