Skautský den století

24.4.2012

Na sv. Jiří jsme spolu s ostatními skauty po celé České republice oslavili sté narozeniny českého skautingu. Den svátku sv. Jiří, patrona českých skautů, byl totiž vyvrcholením celoročních oslav výročí Junáka. U slavnostního ohně nám Petra vyprávěla, jak to se skautingem bylo od samého počátku, jak byly doby, kdy byl skauting úplně zakázaný, kdy Petra s Madlou začaly chodit do světlušek na Bílé Hoře a jak překonávaly další léta zákazů. Na závěr jsme se propojily do gilwellského kruhu, zazpívaly jsme si junáckou hymnu a potom jsme společně skočily do další stovky. Doufáme a přejeme českému skautingu, aby ta další stovka byla úplná a aby se na výročních šátcích dvěstěletého skautingu neobjevila žádná černá léta.