Mikulášská schůzka

1.12.2009

Jako již každý rok nás přišel i letos navštívit Mikuláš s čertem a andělem. Odvážnější světlušky jim zazpívaly písničku anebo přednesly básničku, nakonec jsme jim všechny zazpívaly s kytarou, za což nám Mikuláš rozdal dárky, které přinesl v košíku. Také jsme si přečetly předsevzetí z loňských Vánoc. Po celý rok je hlídala naše stonožka.

Mikuláš, čert i anděl byli moc hodní a tak musíme doufat, že za námi přijdou i příští rok.