Buřtová schůzka

28.4.2009

Protože se blíží pálení čarodějnic, udělaly jsme si schůzku u ohně. Povídaly jsme si o objevení ohně jako pomocníka lidí, o slavnostních ohních a o pálení čarodějnic. Daly jsme si buřtíky s hořčicí a s chlebem, zahrály jsme si hru s citronem, zatancovaly si country tanec Zuzana a už byl čas vyrazit domů. Byla to moc fajn schůzka.