Tábor na Pampeliškové louce 2006

13.-30.7.2006

ETAPOVÁ HRA >>>

Čtvrtek a pátek, 13. a 14.7.2006

Ve čtvrtek dopoledne jsme se opět přivítaly s naší milovanou Pampeliškovou loukou. Světlušky sice přijedou až v sobotu, louku je ale potřeba náležitě připravit. Během čtvrtka jsme zvládly postavit umývárku a v pátek, to již s pomocí našich kluků, jsme vykopali latrínu a zastřešili kuchyni. Letos jsme museli zápasit s polopadlým stromem, který mohl každou chvíli spadnout na místo budoucí latríny, proto jsme ho museli pokácet a zpracovat.

Sobota, 15.7.2006

Ráno jsme se probudili do krásného dne, proto jsme se hned pustili do stavby stanů, snad aby se nám počasí nezkazilo. Odpoledne přijely děti a zabydlovaly se ve svých nových domečcích. Snad se nám letošní tábor zase vydaří!

Neděle, 16.7.2006

Dopolední program ještě probíhal v pracovním rytmu. Celá louka byla podmáčená, proto jsme museli vykopat kanálek, který vodu stahoval do potoka. Také jsme postavili bránu a tee-pee. Odpoledne jsme se světluškami šly na průzkum okolí. Zjistily jsme, že les je plný borůvek, mňam!

Pondělí, 17.7.2006

Při dopoledním programu jsme vyráběly paňáčky klíšťáčky. To jsou takové veselé barevné postavičky z papíru, do kterých si světlušky v průběhu tábora vyznačují, kde měly klíště. K obědu jsme měly výtečné ovocné knedlíky, které jsme kvůli velkému teplu trávily ve stínu u potoka. A po poedním klidu se nám přihodila zvláštní věc. Na louce za táborem byl stan a v něm spala – tomu byste nevěřili – Fifinka ze Čtyřlístku! Tím nám začala naše etapová hra. Příběh i fotky najdete ZDE >>>.

Úterý, 18.7.2006

V úterý dopoledne jsme se vrhly na uzlování. Svetlušky byly moc šikovné a dokonce možná i padaly táborové rekordy, když jsme soutěžily, která zauzluje daný uzel nejrychleji. Druhé dopoledne jsme šly pro radu za starou čarodějnicí. Bylapěkně nevrlá, ale nakonec nám pomohla. Odpoledne jsme si u potoka hrály na rybáře, to nás moc bavilo!

Středa, 19.7.2006

Po snídani bylo na programu povídání o skautingu a zbylý čas do oběda jsme strávily učením zdravovědy. Odpoledne jsme vyráběly korálky z papíru a zkoušely jsme, jak jsme fyzicky zdatné – plnily jsme první část odborky atletka.

Čtvrtek, 20.7.2006

Na dnešní večer byl naplánován táborový oheň. Zatímco jsme připravovaly dřevo a louče, světlušky hrály různé hry a potom nám také pomáhaly. Po obědě jsme opět vyrazily na koupaliště. Ještě před večeří byla další etapa naší čtyřlístkové hry.

Pátek, 21.7.2006

Přijaly jsme lákavou nabídku borůvkových knedlíků a vyrazily do lesa s hrníčky. Předtím jsme si ale až do svačiny povídaly o ekologii. Po obědě jsme šly do vsi na nákup, koupily jsme si hlavně zmrzliny. Až do večera jsme pak plnily odborky, nejčastěji chovatelku a ochránkyni zvířat.

Sobota, 22.7.2006

Dnes nás přijeli navštívit old-skauti. My jsme dopoledne sportovaly a také byla další etapa. Odpoledne jsme vyráběly origami a pokračovaly v nováčkovvské zkoušce a hvězdičkách.

Neděle, 23.7.2006

V neděli jsme měly na programu šifry a poznávání rostlin z okolí. Naučily jsme se asi dvacet kytiček a pak jsme zkoušely, kolik si jich kdo zapamatoval. Po obědě jsme zpívaly s kytarou a pak přišla další etapa. Do večeře jsme hrály hru expedice Terranova, kdy jsme coby objevitelé prozkoumávaly novou zemi.

Pondělí, 24.7.2006

Po snídani jsme šly do lesa naučit se něco nového o ptácích. Chtěly jsme je poslouchat, ale skoro žádné jsme neslyšely, ač jsme byly úplně potichu. Před obědem jsme se učily zdravovědu – obvazování různých částí těla a také stabilizovanou polohu, umělé dýchání a masáž srdce.

Odpoledne jsme vyráběly krakelované květináče a do večera jsme hrály v lese popletené pohádky.

Úterý, 25.7.2006

V úterý se stalo hned několik věcí. Petra měla narozeniny a odpoledne přijeli dravci. Ale pěkně popořadě: po snídani jsme zkoušely v lese naši obratnost, chodily jsme po kládě, která byla pár centimetrů nad zemí a pěkně se houpala. Do oběda jsme pokračovaly ve hvězdičkách a nováčkovské. Petře k narozeninám jsme daly kytičky a skřítka. Po obědě jsme měly program s dravci a do večeře jsme zápasily s další etapou.

Členové společnosti ochrany dravců a sov Merlin zavítali se svými ptáky i na naši louku. Povídali nám o jejich životě a mohly jsme si vyzkoušet chytit některé z nich na rukavici. Program byl moc zábavný a poučný. Prohlédly jsme si sovu pálenou, puštíka, výra, luňáka, orla, káně, kondora, supa, poštolku a sokola.

Středa, 26.7.2006

Protože světluška musí umět i sem tam něco přišít, věnovaly jsme dopoledne této dovednosti. Nejdříve jsme přišívaly knoflíky s různými dírkami a pak jsme šily malé maňásky, se kterými jsme po obědě hrály divadlo. Po obědě jsme šly do Chlumu nakoupit sladkosti a program pokračoval plněním odborek a stavbou stanů.

Dnešní večerka byla posunutá, protože jsme chtěly zpívat v lese a polouchat, jaké zvuky se po setmění v přírodě ozývají. Až byla opravdu tma, šly jsme na noční etapu.

Čtvrtek, 27.7.2006

Po snídani jsme si povídali o České republice a do oběda jsme navlékaly různé náramky z korálků. Po obědě jsme připravovaly masky, protože mělo již každou chvíli vypuknout společenské odpoledne slavných párů. Po představení masek jsme soutěžily v různých disciplínách, abychom vybraly ten nejlepší pár. Nezapomenutelným párem byli Škopkovi, dále Pat a Mat, vlk a Karkulka, Hurvínek a Mánička, brouček a beruška, Káťa a Škubánek, Ferda a beruška, Ája a Fík a ostatní.

V noci světlušky spaly v týpku.

Pátek, 28.7.2006

Dopoledne jsme věnovaly povídání o drogách, alkoholu a kouření, shrnuly jsme si, co je na tom špatného, a marně hledaly, proč to vlastně lidé dělají. Pak jsme se naučily pochodové značky a šly si je hned vyzkoušet do lesa. Po obědě jsme se myly a pak byla poslední etapa. Ještě předtím jsme udělaly fotky v krojích. Večer jsme chtěly mít oheň, ale kvůli zákazu rozdělávání ohňů jsme se omezily jen na společný večer s písničkami. Shodly jsme se, že se nám moc líbil i bez ohně.

Sobota, 29.7.2006

Dopoledne jsme vyhlásily, kdo vyhrál celotáborovou etapovou hru, a udělali jsme pár společných fotek. Pak jsme kreslily obrázek pro redakci Čtyřlístku, protože oni nám poskytli ceny pro naši hru. Také jsme hrály bingo a Setonovu hru. Odpoledne už jsme bourali bránu a balily jsme. Začalo pršet, poprvé za tábor, tak jsme si zalezly do stanů a odpočívaly.

Neděle, 30.7.2006

Nastal poslední den tábora. Ráno jsme vstávaly o chvíli dřív, vše jsme sbalily a začaly přenášet plachty stanů na sluníčko. Děti si nosily zavazadla na hromadu a uklízeli v tábořišti, my jsme bouraly umývárku a pak i latrinu. Přijel traktor a podsady opět odvezl do stodoly. Avie přijela mnohem dřív, a asi i proto byla už ve dvanáct hodin louka kompletně prázdná.