Oslava 60.výročí činnosti našeho střediska na Bílé Hoře

8.10.2005

Bylo jasné, že se u naší klubovny něco chystá. Už v pátek na zahradě vyrostly stany a teepee, v klubovně se do večera svítilo a připravovaly se výstavy, zkoušela se projekce videa.

V sobotu v deset hodin proběhl slavnostní nástup, na kterém jsme vztyčili státní vlajku, a Jitka, jakožto vedoucí střediska, pronesla úvodní slovo a přivítala všechny přítomné. Vlastislav Fencl, starosta MČ Praha 17, na nástupu připnul na střediskovou vlajku stuhu, kterou nám městská část darovala, a Prof.Ing.DrSc. Jaroslav Veselý, starosta MČ Praha – Zličín, předal žerď na vlajku a popřál nám mnoho úspěchů.

Až do pěti hodin večer, kdy jsme zapálili slavnostní oheň, probíhala v klubovně výstava fotografií ze současné, ale i minulé doby, byla možnost začíst se do starých kronik a prohlédnout si i ty, které si děti vedou dnes. U kluků se promítaly videa z táborů a různých jiných akcí. Na terase byla instalována výstava map ke světluškovským etapovým hrám. Skauti připravili lanovou prolézačku a zajistili také stanoviště, kde se trénovala střelba ze vzduchovky. Skautky a světlušky měly připravené malé představení. A když jste dostali hlad, mohli jste si dát kávu a koláč v klubovně skautek, kde naše vedoucí připravili občerstvení.
K této příležitosti bylo vyrobeno razítko se znakem střediska Junáka Bílá Hora. Na památku jste si mohli odnést, kromě zážitků z oslavy, kožená kolečka, která vyrobil bratr Vodenka.