Podzimní prázdniny v Borovničce

25. – 30.10.2005

Letos jsme se rozhodli trávit podzimní prázdniny v Podkrkonoší. Vyrazili jsme už v úterý večer a na místo jsme se dostali až za tmy. Akorát jsme si vybalili, navečeřeli jsme se a po dlouhé cestě jsme rychle usnuli.

Probudili jsme se do krásného dne, netušíc, že takové budou všechny. Hned po snídani jsme se vydali na celodenní výlet. Naším cílem bylo pole, na kterém se nalézají acháty a jiné polodrahokamy. Cesta byla křivolaká a napínavá. Nejdřív jsme nemohli najít značku, a když jsme ji konečně našli, vydali jsme se po ní omylem na druhou stranu, což jsme zjistili až velice pozdě. Popojeli jsme tedy vlakem, ale ani pak nám štěstí moc nepřálo, protože značení v mapě se ani v nejmenším neshodovalo se značením v terénu. Pole jsme ale nakonec objevili a drahé kameny jsme na něm našli opravdu velice pěkné. Večerní program byl odpočinkový. Koukali jsme na video z našich akcí, které jsme si nestihli prohlédnout na promítání při nedávném výročí.

Na čtvrtek ráno jsme měli objednaný autobus, který nás odvezl do zoologické zahrady ve Dvoře Královém. V Borovničce celý den svítilo slunce, ale v zoo byla mlha, která se zvedla až odpoledne. Ne prohlídku jsme měli celý den. Kromě pozorování zvířat jsme zde také vyráběli svítící dýně. Ty pak byly rozvezeny po celé zahradě a krásně ji zdobily. Po večeři jsme zpívali.

V pátek dopoledne jsme vyráběli zvířátka z kaštanů a jiných přírodnin a malovali jsme zoologickou zahradu. Odpoledne jsme hráli v lese různé hry, jako například vysypávání ornamentů z barevné rýže, kometu, pidlíka a jiné další. Večer jsme se všichni utkali v turnaji v pinkání s nafukovacím míčkem.

I sobotní dopoledne bylo vyplněné hrami v lese. Hrály se přístavy a plížená. Pak byl dřívější oběd, po kterém jsme se vydali na hrad Pecka. Domů jsme se vrátili až za tmy. Po večeři jsme ještě vyběhli ven hrát noční hry. Moc se nám líbily. Neděle byla dnem odjezdu. Dopoledne jsme byli ještě venku, hráli jsme freesbee a sbírali jsme kouzla v začarovaném lese. Po obědě jsme si sbalili a vypravili se na vlak. Na Bílou Horu jsme přijeli opět až za tmy.